Sunday, 25/10/2020 - 01:29|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU

SMAS-Xuất Học bạ điện tử và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá-Cấp tiểu học

Hướng dẫn đầy đủ chi tiết cách làm HỌC BẠ ĐIỆN TỬ cuối năm, và làm BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ các kì. 

Hotline hỗ trợ SMAS: 18008000 nhánh 2 (từ 8h đến 22h hàng ngày)