Chủ nhật, 25/10/2020 - 01:08|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU

SMAS-Khai báo dữ liệu đầu năm học-Cấp tiểu học

Hướng dẫn đầy đủ các bước khai báo dữ liệu đầu năm học trong phần mềm Quản lý nhà trường SMAS. 

Hotline hỗ trợ SMAS: 18008000 nhánh 2 (từ 8h đến 22h hàng ngày)