Saturday, 24/10/2020 - 10:42|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
Điểm sáng trong phong trào dạy và học ở ngôi trường mang tên nữ anh hùng

Điểm sáng trong phong trào dạy và học ở ngôi trường mang tên nữ anh hùng

Hoà chung không khí của những ngày hè sắp đến, trường THCS Dương Thị Cẩm Vân vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2017 – 2018. Với sự đổi mới về tư tưởng, cách thức điều hành, trên hết là sự đồng lòng của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường; sự ham học của học sinh nhà trường, trong năm học vừa qua ...
Điểm sáng trong phong trào dạy và học ở ngôi trường mang tên nữ anh hùng

Điểm sáng trong phong trào dạy và học ở ngôi trường mang tên nữ anh hùng

Hoà chung không khí của những ngày hè sắp đến, trường THCS Dương Thị Cẩm Vân vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2017 – 2018. Với sự đổi mới về tư tưởng, cách thức điều hành, trên hết là sự đồng lòng của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường; sự ham học của học sinh nhà trường, trong năm học vừa qua ...