Saturday, 05/12/2020 - 21:36|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
Giám đốc Sở GD& ĐT Cà Mau Nguyễn Minh Luân cùng đoàn công tác thăm và làm việc với huyện Cái Nước

Giám đốc Sở GD& ĐT Cà Mau Nguyễn Minh Luân cùng đoàn công tác thăm và làm việc với huyện Cái Nước

Chiều ngày 24/ 7/ 2018, Giám đốc Sở GD& ĐT Cà Mau Nguyễn Minh Luân cùng đoàn công tác của Sở GD& ĐT thăm và làm việc với huyện Cái Nước, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước- Phạm Phúc Giang; Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác của Sở GD& ĐT.
Giám đốc Sở GD& ĐT Cà Mau Nguyễn Minh Luân cùng đoàn công tác thăm và làm việc với huyện Cái Nước

Giám đốc Sở GD& ĐT Cà Mau Nguyễn Minh Luân cùng đoàn công tác thăm và làm việc với huyện Cái Nước

Chiều ngày 24/ 7/ 2018, Giám đốc Sở GD& ĐT Cà Mau Nguyễn Minh Luân cùng đoàn công tác của Sở GD& ĐT thăm và làm việc với huyện Cái Nước, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước- Phạm Phúc Giang; Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác của Sở GD& ĐT.
Sở GD& ĐT Cà Mau kết thúc lớp tập huấn Hướng dẫn cách phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong trường học trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở GD& ĐT Cà Mau kết thúc lớp tập huấn Hướng dẫn cách phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong trường học trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 25/ 7/2018, tại Thư viện Cà Mau, Sở GD& ĐT kết thúc lớp tập huấn Hướng dẫn cách phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong trường học cho các cán bộ quản lý khối Phòng GD&ĐT huyện, Tp và lãnh đạo các trường thuộc khối này trên địa bàn tỉnh năm 2018,
Sở GD& ĐT Cà Mau kết thúc lớp tập huấn Hướng dẫn cách phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong trường học trên địa bàn tỉnh năm 2018

Sở GD& ĐT Cà Mau kết thúc lớp tập huấn Hướng dẫn cách phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong trường học trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 25/ 7/2018, tại Thư viện Cà Mau, Sở GD& ĐT kết thúc lớp tập huấn Hướng dẫn cách phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong trường học cho các cán bộ quản lý khối Phòng GD&ĐT huyện, Tp và lãnh đạo các trường thuộc khối này trên địa bàn tỉnh năm 2018,