Saturday, 24/10/2020 - 09:35|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
Thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018

Thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018

Từ ngày 19-7, các thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng kéo dài đến ngày 26-7 (theo hình thức trực tuyến) và 28-7 (theo hình thức trực tiếp bằng phiếu). Đây là cơ hội duy nhất cho các thí sinh đăng ký xét tuyển ...
Thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018

Thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018

Từ ngày 19-7, các thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng kéo dài đến ngày 26-7 (theo hình thức trực tuyến) và 28-7 (theo hình thức trực tiếp bằng phiếu). Đây là cơ hội duy nhất cho các thí sinh đăng ký xét tuyển ...
Những yếu tố giúp chọn nghề

Những yếu tố giúp chọn nghề

Hiện nay, học sinh lớp 12 ở các trường THPT đang làm hồ sơ dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Tuy công tác hướng nghiệp đã được chú trọng, thế nhưng có thể nhận thấy học sinh có chuyển biến trong chọn lựa ngành nghề, nhưng các em chọn ngành, trường theo cảm tính hoặc phong ...