Saturday, 24/10/2020 - 10:07|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
Nâng cao trách nhiệm các đơn vị tư vấn du học

Nâng cao trách nhiệm các đơn vị tư vấn du học

Du học đang là con đường được nhiều học sinh THPT lựa chọn. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều công ty tư vấn du học ra đời. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nhiều vấn đề nảy sinh khiến chính các công ty này không kiểm soát được hoặc cố tình lờ đi.
Nâng cao trách nhiệm các đơn vị tư vấn du học

Nâng cao trách nhiệm các đơn vị tư vấn du học

Du học đang là con đường được nhiều học sinh THPT lựa chọn. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều công ty tư vấn du học ra đời. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nhiều vấn đề nảy sinh khiến chính các công ty này không kiểm soát được hoặc cố tình lờ đi.
175 học bổng SĐH Chính phủ Liên bang Nga 2013

175 học bổng SĐH Chính phủ Liên bang Nga 2013

Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Liên bang Nga năm 2013 với tổng số 175 học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y cấp I, thực tập chuyên khoa y cấp II, thực tập sinh cao cấp.
175 học bổng SĐH Chính phủ Liên bang Nga 2013

175 học bổng SĐH Chính phủ Liên bang Nga 2013

Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Liên bang Nga năm 2013 với tổng số 175 học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y cấp I, thực tập chuyên khoa y cấp II, thực tập sinh cao cấp.