Saturday, 24/10/2020 - 10:11|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
Công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm trường Sư phạm

Công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm trường Sư phạm

Ngày 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 (Đại học Sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm) đã thông qua phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, ...
Công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm trường Sư phạm

Công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm trường Sư phạm

Ngày 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 (Đại học Sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm) đã thông qua phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, ...
Cẩn trọng khi ghi hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên

Cẩn trọng khi ghi hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thí sinh để thực hiện tốt công tác đăng ký xét tuyển đại học; cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên. Để tránh những sai sót như năm 2017, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy trình, rà soát kỹ các thông tin ...
Cẩn trọng khi ghi hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên

Cẩn trọng khi ghi hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thí sinh để thực hiện tốt công tác đăng ký xét tuyển đại học; cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên. Để tránh những sai sót như năm 2017, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy trình, rà soát kỹ các thông tin ...
Về nội dung : Xác định tổ hợp và điểm sàn trong tuyển sinh

Về nội dung : Xác định tổ hợp và điểm sàn trong tuyển sinh

Thực hiện quy định tại Điều 34 của Luật GDDH: “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh”, Quy chế tuyển sinh đã quy định: các trường được “Sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó có ít nhất một trong hai bài thi Toán, Ngữ văn ...
Về nội dung : Xác định tổ hợp và điểm sàn trong tuyển sinh

Về nội dung : Xác định tổ hợp và điểm sàn trong tuyển sinh

Thực hiện quy định tại Điều 34 của Luật GDDH: “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh”, Quy chế tuyển sinh đã quy định: các trường được “Sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó có ít nhất một trong hai bài thi Toán, Ngữ văn ...
Bộ Giáo dục và đào tạo thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018

Bộ Giáo dục và đào tạo thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018

Ngày 30/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện; các trường đại học; các trường cao đẳng đào tạo giáo viên; các trường trung cấp đào tạo giáo viên; cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng và cục Đào tạo, Bộ Công an thông báo về hệ thống thông tin hỗ ...
Bộ Giáo dục và đào tạo thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018

Bộ Giáo dục và đào tạo thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018

Ngày 30/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện; các trường đại học; các trường cao đẳng đào tạo giáo viên; các trường trung cấp đào tạo giáo viên; cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng và cục Đào tạo, Bộ Công an thông báo về hệ thống thông tin hỗ ...
Hiệu quả từ công tác tư vấn hướng nghiệp

Hiệu quả từ công tác tư vấn hướng nghiệp

Trang bị những kiến thức về tuyển sinh đại học, cao đẳng cho các em học sinh là cần thiết. Những kiến thức này giúp các em định hướng nghề nghiệp cũng như chọn những ngành phù hợp với khả năng của từng em. Đồng thời, càng có ý nghĩa hơn khi góp phần tăng tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào đại học và ...