Saturday, 24/10/2020 - 10:12|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển đạt đạt 21 huy chương tại kì thi Olympic 30/4

Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển đạt đạt 21 huy chương tại kì thi Olympic 30/4

Kì thì Olympic 30/4 truyền thống được tổ chức tại trường chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh từ ngày 06-08/4/2018. Tham dự kì thi có 63 trường THPT phía Nam (chủ yếu là các trường Chuyên) với 2444 học sinh dự thi 10 môn. Đoàn trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển dự thi 09 môn (không dự thi tiếng Pháp) ...
Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển đạt đạt 21 huy chương tại kì thi Olympic 30/4

Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển đạt đạt 21 huy chương tại kì thi Olympic 30/4

Kì thì Olympic 30/4 truyền thống được tổ chức tại trường chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh từ ngày 06-08/4/2018. Tham dự kì thi có 63 trường THPT phía Nam (chủ yếu là các trường Chuyên) với 2444 học sinh dự thi 10 môn. Đoàn trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển dự thi 09 môn (không dự thi tiếng Pháp) ...