Sunday, 25/10/2020 - 09:59|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
Thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên

Thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên

Sáng 26-6, 4.395 thí sinh của tỉnh Cà Mau bước bào thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Gộp cả thời gian làm bài và thời gian chuyển tiếp là gần 3 giờ đồng hồ, các thí sinh đã hoàn thành bài thi khoa học tự nhiên (KHTN) là tổ hợp của 3 bài thi vật lý, hoá học và sinh học.
Thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên

Thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên

Sáng 26-6, 4.395 thí sinh của tỉnh Cà Mau bước bào thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Gộp cả thời gian làm bài và thời gian chuyển tiếp là gần 3 giờ đồng hồ, các thí sinh đã hoàn thành bài thi khoa học tự nhiên (KHTN) là tổ hợp của 3 bài thi vật lý, hoá học và sinh học.