Sunday, 25/10/2020 - 08:34|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
Thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018

Thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018

Từ ngày 19-7, các thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng kéo dài đến ngày 26-7 (theo hình thức trực tuyến) và 28-7 (theo hình thức trực tiếp bằng phiếu). Đây là cơ hội duy nhất cho các thí sinh đăng ký xét tuyển ...
Thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018

Thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018

Từ ngày 19-7, các thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng kéo dài đến ngày 26-7 (theo hình thức trực tuyến) và 28-7 (theo hình thức trực tiếp bằng phiếu). Đây là cơ hội duy nhất cho các thí sinh đăng ký xét tuyển ...
Công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm trường Sư phạm

Công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm trường Sư phạm

Ngày 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 (Đại học Sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm) đã thông qua phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, ...
Công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm trường Sư phạm

Công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm trường Sư phạm

Ngày 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 (Đại học Sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm) đã thông qua phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, ...
Thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên

Thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên

Sáng 26-6, 4.395 thí sinh của tỉnh Cà Mau bước bào thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Gộp cả thời gian làm bài và thời gian chuyển tiếp là gần 3 giờ đồng hồ, các thí sinh đã hoàn thành bài thi khoa học tự nhiên (KHTN) là tổ hợp của 3 bài thi vật lý, hoá học và sinh học.
Thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên

Thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên

Sáng 26-6, 4.395 thí sinh của tỉnh Cà Mau bước bào thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Gộp cả thời gian làm bài và thời gian chuyển tiếp là gần 3 giờ đồng hồ, các thí sinh đã hoàn thành bài thi khoa học tự nhiên (KHTN) là tổ hợp của 3 bài thi vật lý, hoá học và sinh học.