Sunday, 25/10/2020 - 10:10|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
Trường tiểu học Thới Bình C: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Trường tiểu học Thới Bình C: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Những năm gần đây, ngành Giáo dục huyện Thới Bình rất coi trọng việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học nhằm giúp các em phát triển toàn diện, năng động, sáng tạo, thích nghi tốt với môi trường sống. Một trong những ngôi trường thực hiện tốt chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ...
Trường tiểu học Thới Bình C: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Trường tiểu học Thới Bình C: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Những năm gần đây, ngành Giáo dục huyện Thới Bình rất coi trọng việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học nhằm giúp các em phát triển toàn diện, năng động, sáng tạo, thích nghi tốt với môi trường sống. Một trong những ngôi trường thực hiện tốt chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ...
Năm Căn tổ chức ngày hội rửa tay năm 2018

Năm Căn tổ chức ngày hội rửa tay năm 2018

Ngày 13/5/2018, Huyện đoàn Năm Căn phối hợp Phòng giáo dục và đào tạo, Trung tâm y tế dự phòng huyện tổ chức Ngày hội truyền thông rửa tay bằng xà phòng và nước sạch năm 2018 tại mẫu giáo thị trấn Năm Căn
Năm Căn tổ chức ngày hội rửa tay năm 2018

Năm Căn tổ chức ngày hội rửa tay năm 2018

Ngày 13/5/2018, Huyện đoàn Năm Căn phối hợp Phòng giáo dục và đào tạo, Trung tâm y tế dự phòng huyện tổ chức Ngày hội truyền thông rửa tay bằng xà phòng và nước sạch năm 2018 tại mẫu giáo thị trấn Năm Căn