Chủ nhật, 20/09/2020 - 00:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
 • Tập huấn nghiên cứu KHKT cho HS Trung học
  | 200 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TTCM Quản lý đổi mới PPDH&KTĐG 2
  | 199 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu Tư vấn tâm lý
  | 185 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TTCM Quản lý đổi mới PPDH&KTĐG
  | 300 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu chuẩn nghề nghiệp giáo viên(hè 2013)
  | 209 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổng quan V.EMIS
  | 168 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn cấu hình V.EMIS qua mạng LAN
  | 154 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn tạo nhóm địa chỉ Email
  | 191 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn tác giả viết bài trên website Sở GD&ĐT Cà Mau
  | 184 lượt tải | 1 file đính kèm