Monday, 25/05/2020 - 16:55|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
 • Tập huấn nghiên cứu KHKT cho HS Trung học
  | 142 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TTCM Quản lý đổi mới PPDH&KTĐG 2
  | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu Tư vấn tâm lý
  | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TTCM Quản lý đổi mới PPDH&KTĐG
  | 235 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu chuẩn nghề nghiệp giáo viên(hè 2013)
  | 149 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổng quan V.EMIS
  | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn cấu hình V.EMIS qua mạng LAN
  | 119 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn tạo nhóm địa chỉ Email
  | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn tác giả viết bài trên website Sở GD&ĐT Cà Mau
  | 141 lượt tải | 1 file đính kèm