Saturday, 24/10/2020 - 10:42|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
 • Đề thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2009
  | 394 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2011
  | 452 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi HS giỏi vòng tỉnh THPT năm 2012
  | 394 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi HS giỏi vòng tỉnh THPT năm 2011
  | 281 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi HS giỏi vòng tỉnh THPT năm 2010
  | 283 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi HSG Quốc gia THPT Năm 2012
  | 190 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi văn hay chữ tốt năm 2011 (lớp 6, 7)
  | 207 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi văn hay chữ tốt năm 2011 (lớp 8, 9)
  | 185 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi văn hay chữ tốt năm 2010
  | 183 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi học sinh giỏi lớp 12 năm 2007
  | 139 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi Máy tính bỏ túi năm 2005
  | 133 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi văn hay chữ tốt năm 2008
  | 167 lượt tải | 1 file đính kèm