Wednesday, 15/07/2020 - 12:35|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
 • Đề thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2009
  | 295 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2011
  | 361 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi HS giỏi vòng tỉnh THPT năm 2012
  | 253 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi HS giỏi vòng tỉnh THPT năm 2011
  | 187 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi HS giỏi vòng tỉnh THPT năm 2010
  | 178 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi HSG Quốc gia THPT Năm 2012
  | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi văn hay chữ tốt năm 2011 (lớp 6, 7)
  | 135 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi văn hay chữ tốt năm 2011 (lớp 8, 9)
  | 117 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi văn hay chữ tốt năm 2010
  | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi học sinh giỏi lớp 12 năm 2007
  | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi và hướng dẫn chấm thi Máy tính bỏ túi năm 2005
  | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi văn hay chữ tốt năm 2008
  | 109 lượt tải | 1 file đính kèm