Sunday, 25/10/2020 - 00:12|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
LAN TỎA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ

LAN TỎA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ

Là hoạt động được xây dựng với kết cấu chương trình tổng hợp, mang tính sáng tạo, mới lạ, hấp dẫn, các chuyên đề sinh hoạt dưới cờ và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của Phòng GD- ĐT Phú Tân thực hiện trong năm học 2017- 2018 vừa qua đã mang lại ý nghĩa sâu sắc, có sức lan tỏa rộng trong ...
Tổ tư vấn tâm lý Trường THPT Hồ Thị Kỷ: Nơi học sinh trút gửi nỗi niềm

Tổ tư vấn tâm lý Trường THPT Hồ Thị Kỷ: Nơi học sinh trút gửi nỗi niềm

Học sinh là lứa tuổi nhạy cảm, dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Nếu không được chia sẻ, lắng nghe để giải toả sẽ rất dễ xảy ra những điều đáng tiếc. Từ thực tế đó, Trường THPT Hồ Thị Kỷ xác định giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt lên ...
Mang tri thức đến học sinh vùng sâu

Mang tri thức đến học sinh vùng sâu

Ngày nay, yêu cầu về phát triển văn hoá đọc và cung cấp thông tin cho người dân ngày càng cao, trong khi đó tư liệu, phương tiện phục vụ của hệ thống thư viện các địa phương, đơn vị trường học còn nhiều khó khăn. Do đó, việc trang bị xe thư viện lưu động nhằm đa dạng phương thức phục vụ, khai thác ...