Sunday, 01/11/2020 - 01:59|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018).

Theo đó, nội dung tổ chức các hoạt động tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị của Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm như: Phong trào “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bên cạnh đó, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh.

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể gắn thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” bằng các phong trào thi đua, các công trình, sản phẩm thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các nhiệm vụ chính trị cụ thể của cơ quan, đơn vị.

 Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cùng các tầng lóp Nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tác giả: Phan Thảo
Nguồn:sogddt.camau.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết