Sunday, 25/10/2020 - 00:24|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
Cà Mau: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018

Cà Mau: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018

Với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, tuổi trẻ Cà Mau đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực phát huy tinh thần xung kích trên nhiều mặt trận, nhiều công trình thanh niên.
Cái Nước ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Cái Nước ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Ngày 19/6/2018,tại UBND xã Thạnh Phú, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Cái Nước tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Hơn 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh đại diện đơàn cơ sở các trường học, xã, thị trấn, đoàn ngành trực thuộc huyện đoàn về tham ...
Triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”

Triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”

Nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” của Trung ương Đoàn phát động, Tỉnh đoàn Cà Mau vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên trong tỉnh về Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu ...